Vereniging voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Delft

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging heeft twee belangrijke taken. Allereerst beheert ze de ouderbijdragen. Eenmaal per jaar presenteert zij op de ALV de begroting voor het komend jaar en de afrekening van afgelopen jaar. De coördinator van de afdeling dient een begroting in die als basis dient van de begroting van de vereniging.
Als tweede is de oudervereniging heel actief in het praktisch ondersteunen van de afdelingscoördinator. Daarnaast houdt de vereniging zich ook nog bezig met het voorlichten van ouders over het vrijeschoolonderwijs.

Ouders van leerlingen kunnen kostenloos lid worden, het formulier is hier te downloaden.

Hieronder twee documenten over het aftrekken van de ouderbijdrage.Financiën
Vrijeschoolonderwijs is, onder andere, door het kunstzinnig onderwijs duurder dan gewoon onderwijs. Niet alleen doordat er extra docenten worden aangesteld voor kunstonderwijs, een belangrijk deel gaat ook naar jaarfeesten en excursies. Daarnaast worden specifieke materialen en gereedschappen aangeschaft en onderhouden. Dit kost geld, meer geld dan wordt gefinancierd vanuit de rijksoverheid.

Wilt u helpen?
Om de bekendheid van de vrijeschoolafdeling groter te maken zoeken we mensen die in de maand december bijvoorbeeld informatiefolders kunnen rondbrengen naar groep 8 docenten van basisscholen in Delft en omstreken. Ook kunt u zich aanmelden voor een van de oudercommissies van de vsa. Incidenteel bijspringen? Ook dat is welkom! Neemt u dan contact op met de oudervereniging.

Vacature: penningmeester
De oudervereniging zoekt een penningmeester. Taken zijn het beheren van het geld die uit de ouderbijdragen komen, het doen van administratie en zitting hebben in het bestuur van de oudervereniging. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Yvonne van Gameren, onze huidige penningmeester.