Vrijeschool Afdeling Delft groeit in alle opzichten

‘Leren met je hoofd, hart en handen’

Sinds het schooljaar 2015-2016 is Delft verrijkt met een vrijeschoolafdeling voor voortgezet onderwijs. De vrijeschoolafdeling (VSA), die deel uitmaakt van het Grotius College (Juniusstraat 8), geeft eigentijds én een tikkeltje eigenwijs onderwijs. Leren met je ‘hoofd, hart en handen’ blijkt aan te slaan.

img_1205Trots laten Chiel, Lara en Malizia hun ‘periodeschrift’ zien. De keurig verzorgde schriften zien er bij alle drie de vrijeschool-leerlingen anders uit, maar gaan wel degelijk over hetzelfde onderwerp: ontdekkingsreizigers. Bij welk vak dat hoort? Bij periodeonderwijs, tja, daar doen we van alles, zeggen de leerlingen: sterrenkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, noem maar op. ,,We werken dan elke ochtend 90 minuten aan een bepaald thema”, leggen de kinderen uit. ,,Aan het einde van een project krijg je een cijfer voor de verzorging van je schrift én je krijgt een toets over de inhoud.”

Want ja, anders dan het woord ‘vrij’ uit vrijeschool doet vermoeden, wordt hier wel degelijk geleerd. Alleen wel op een andere manier dan op een ‘gewone’ middelbare school, heeft Chiel ondervonden. ,,Op een normale school moet je allemaal ongeveer hetzelfde zijn, hier vinden de leraren het juist leuk dat iedereen verschillend is.”

Naast elke ochtend periodeonderwijs (twee lesuren) biedt de Vrijeschool ook ‘gewone’ vakken als wiskunde, Nederlands, Duits en Engels. Daarnaast is er ruimte voor vakken die je op een reguliere middelbare school niet gauw tegenkomt. Euritmie, fotografie, textiel of houtbewerking, om maar iets te noemen. Malizia, die overigens elke dag vanuit Rotterdam naar Delft reist: ,,We leren hier met ons hart, hoofd en handen, er is veel aandacht voor creatieve vakken.”

Koor
Even later ‘schittert’ het drietal in het muzieklokaal. De zangdocente doet stemoefeningen met een flinke groep vrijeschoolleerlingen, die samen een indrukwekkend koor vormen en zicht- en hoorbaar lol hebben in wat ze doen. Coördinator Marije Kuijt van de Vrije Schoolafdeling Delft herkent het enthousiasme: ze is ook mentor van de kinderen. ,,Het is een erg leuke groep.”

Het idee dat kinderen ‘breed’ worden opgeleid, met veel aandacht voor de sociale, culturele en kunstzinnige vorming, spreekt steeds meer mensen aan. Ook ouders, merkt Kuijt. Terwijl landelijk gezien veel (middelbare) scholen krimpen, groeien de Vrije Scholen juist. Dat geldt ook voor Delft. Kuijt: ,,We zijn het afgelopen jaar snel gegroeid, we hebben nu 130 leerlingen: 71 eerstejaars en 59 tweedejaars leerlingen. De Vrijeschoolafdeling binnen het Grotius is nieuw, dus het is in bepaalde opzichten beslist pionieren. Het is fijn dat we zo snel zijn opgenomen door het Grotius, we hadden al heel snel het gevoel dat we één school waren, ook bijvoorbeeld door initiatieven als een benefietavond voor Nepal.”

,,Wat mij hier opvalt is de enorme betrokkenheid van ouders: als we weer een plan hebben om iets nieuws te gaan doen, bijvoorbeeld houtwerking of fotografie, denken en doen veel ouders actief mee.”

Energie
Het is juist die energie die de kinderen ook voelen en waarderen. Een deel van de middelbare scholieren komt van een vrijeschool voor basisonderwijs, een ander deel is afkomstig uit het reguliere basisonderwijs en ‘viel’ vooral voor de afwisseling van leer- en praktijkvakken én de open blik naar de wereld.

De leerlingen zijn vooral tevreden met de sfeer op school en het idee dat er meer is dan ‘rijtjes stampen’: ze hebben het idee dat er op gewone scholen meer ‘dwang’ bij komt kijken. Chiel: ,,In onze groep zit bijvoorbeeld een aantal leerlingen met dyslexie. Dat maakt niks uit: we doen in onze klas heel veel samen, maar iedereen mag hier ‘anders dan anders’ zijn.”