Vrijeschool en dyslexie

Op de VSA van het Grotius College in Delft volgen wij het landelijk beleid voor dyslexie. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met dyslexie zich op een ontspannen manier kunnen ontwikkelen en hun examen kunnen halen, binnen de juiste tijd en met de juiste hulpmiddelen.
Alle leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiekaart. Daarop staan de faciliteiten die gelden voor haar/hem. Hierbij valt te denken aan extra tijd, gebruik van “gesproken” boeken en gebruik van de computer.
Daarnaast wordt van de leerling verwacht dat hij/zij het huiswerk voor alle lessen bijhoudt en op tijd om hulp vraagt en eventueel zelf met docenten afspraken maakt.

Mentor
De klas heeft de eerste twee jaar een eigen mentor. Deze is voor de leerling en de ouders de belangrijkste contactpersoon en dus het eerste aanspreekpunt. Omdat de leerlingen op de vrijeschoolafdeling een eigen schrift maken tijdens het periodeonderwijs, wordt er een extra beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Dagelijks maken de leerlingen aantekeningen en/of werken een verhaal uit. Ze schrijven eigen verhalen en maken opdrachten. Voor de talen moeten woordjes geleerd worden en voor alle vakken is er huiswerk. Zo komen ze van alles tegen wat misschien in eerste instantie niet vanzelf gaat. De mentor zal de leerlingen hierbij begeleiden, en extra ondersteuning bieden waar nodig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld teksten uitwerken op de computer, thuis of op school. Of extra tijd krijgen tijdens een toets of onderdelen mondeling doen i.p.v. schriftelijk. Deze faciliteiten zullen per leerling verschillen.

Intern zorgteam
Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelfstandig oplossen van problemen. Het zorgteam stelt in samenwerking met de mentor een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle leerjaren die om de zes weken bijeen komen.

Zorgcoördinator
Voor de kwaliteit van zorg speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Hij/zij zorgt ervoor dat alle zorgdisciplines op elkaar worden afgestemd. De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op het Grotius College is dhr. R. Rietdijk. Hij is twee dagen per week op de locatie aanwezig.

Praktische zaken
– Bijles, rt en huiswerkbegeleiding worden niet standaard door het Grotius verzorgd. Ouders zullen eventuele bijles zelf moeten regelen.
– Digitale boeken zijn te bestellen via Dedicon (https://educatief.dedicon.nl/).
– Op school is Claroread aanwezig op de computers.
– Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Remko Tettero.