Steun ons

U kunt het voortgezet vrijeschool onderwijs in Delft financiel ondersteunen:

Om dit onderwijs onder de aandacht te brengen van toekomstige leerlingen en hun ouders hebben we kapitaal nodig, voor het maken van folders, aanschaf materiaal voor kunstonderwijs, toevoegen vrijeschoolse elementen voor de klaslokalen etc. U kunt ons steunen door geld over te maken op de rekening van de Vereniging voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Delft, NL74 TRIO0197 8461 14 . Omdat we als vereniging een ANBI status hebben, kunt u 125% van uw donatie af trekken van de belasting. Zie hieronder voor een uitgebreidere uitleg.

Belastingvoordeel
Wij hebben een ANBI status en daardoor zijn alle giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Sinds januari 2012 is namelijk de Geefwet in werking getreden, waardoor u nog voordeliger kunt schenken. De genoemde stimulans laat toe om het totaal van uw schenkingen aan culturele doelen met een maximum van € 5.000,- te verhogen met 25%, zodat u bijvoorbeeld voor een gift van € 1.000,- nu € 1.250,- mag aftrekken, en voor het maximum van € 5.000,- mag u € 6.250,- aftrekken. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer u van de belasting terugkrijgt. Dit kan oplopen tot 60%. Ook boven de genoemde grens van € 5.000,- is er zeer belangrijk belastingvoordeel te behalen, zie hiervoor de website van Iona.

Besteding van de giften
Alle donaties worden uitsluitend besteed aan het faciliteren en stimuleren van voortgezet vrijeschool onderwijs in Delft. Indien u een specifieke besteding in gedachten heeft (bijvoorbeeld werving leerlingen, inrichting lokalen of aanschaf vrijeschoolse materialen), kunt u ons daarover mailen op info@vrijeschoolvodelft.nl. Wij besteden dan uw gift voor dat doel.