persbericht: Primeur voor Delfts onderwijs

Vrijeschool Afdeling Grotius College start met twee klassen

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is Delft een nieuwe schoolsoort rijker. De Vrijeschool Afdeling (VSA) Grotius College (Juniusstraat) maakt in augustus direct een vliegende start. De vraag naar de vernieuwende vorm van onderwijs was direct zo groot dat er met twee klassen kan worden gestart: een mavo-havo klas en een havo-vwo klas.

Een initiatiefgroep heeft samen met het Grotius College de afgelopen twee jaar met succes geprobeerd om ook in Delft vrijeschool onderwijs voor voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Op de Vrijeschool Afdeling is naast de reguliere (kennis)vakken veel aandacht voor creatieve (doe-)vakken: leren met je hoofd, je handen én met je hart. Die filosofie slaat ook landelijk gezien aan: vrijescholen groeien de laatste jaren sterk, terwijl het aantal leerlingen in heel Nederland licht daalt.

Vervolg
In Delft bestaan al langer relatief veel ‘bijzondere’ basisscholen (zogenoemde ‘conceptscholen’ zoals montessori en dalton onderwijs). De initiatiefnemers gingen er vooraf vanuit dat de grootste toeloop zou komen van kinderen van de bijzondere basisscholen, maar nu blijkt dat elke ‘gewone’ klas leerlingen herbergt die warm worden van vrijeschool voortgezet onderwijs. Nelleke Guequierre, een van de initiatiefnemers van de nieuwe Vrijeschool Afdeling: “Bijna veertig procent van de inschrijvingen komt van de conceptscholen; de meerderheid komt van verschillende andere basisscholen. En niet alleen uit Delft, maar ook uit omringende plaatsen als Rijswijk, Den Hoorn en Schipluiden.” Dit onderstreept het landelijke beeld dat steeds meer ouders en kinderen – ook zonder vrijeschool verleden – zich aangetrokken voelen tot deze vorm van kleinschalig onderwijs, waarbij veel aandacht is voor de sociale, culturele en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen.

Landelijk examen
De leerlingen van de Vrijeschool Afdeling doen aan het einde van de middelbare school gewoon landelijk examen. En met succes: één van de redenen van de landelijke groei is dat de examenresultaten van vrijescholen bovengemiddeld zijn. Ook de aandacht voor de menselijke maat (kleinschaligheid en elke klas heeft minimaal tien uur les van de eigen mentor) spreekt veel ouders en leerlingen aan. Naast het vrijeschool programma kunnen kinderen ook Latijn en Grieks kiezen, terwijl ze ook kunnen meedoen aan de leuke talentplannen op dinsdagmiddag: extra sport, theater of techniek.

Meer informatie
Hoewel de inschrijftermijn officieel op 15 maart is verstreken, kunnen leerlingen die op andere scholen zijn uitgeloot, zich nog aanmelden voor de VSA Grotius College. Kijk voor meer informatie op vrijeschoolvodelft.nl of de website van het Grotius College.