Ambitie

Het is onze ambitie om in een aantal jaren te groeien naar een volwaardige vrijeschoolafdeling voor vwo, havo en mavo (niet alleen middenbouw) voor VO, met een omvang van 300 leerlingen.

We richten ons op 25-30 leerlingen per klas. Van de ouders en aangemelde leerlingen wordt een bewuste keuze voor het vrijeschoolonderwijs gevraagd. Van de leerlingen wordt ook verwacht dat zij zelfstandig kunnen werken.