Ambitie

Het is onze ambitie om te groeien naar een volwaardige vrijeschoolafdeling voor vwo, havo en mavo.

We richten ons op 25-30 leerlingen per klas. Van de ouders en aangemelde leerlingen wordt een bewuste keuze voor het vrijeschoolonderwijs gevraagd. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen werken.