Nieuws

9 januari 2014

Delftse Post, 8 januari 2014

Delftse Post, 8 januari 2014

AD-Delft, 4 januari 2014

AD-Delft, 4 januari 2014

19 december 2013

De folder is klaar en HIER te downloaden. Verder is vandaag de nieuwsbrief verstuurd aan alle basisscholen en geïnteresseerden. De nieuwsbrieven zijn terug te vinden in het menu links. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan HIER in.

17 november 2013

Op woensdag 20 november organiseren we een informatieavond over ons initiatief. U bent van harte welkom om 20.15 uur, Vrije School Widar, de Meesterstraat 2 in Delft. Klik hier voor de presentatie.

27 oktober 2013

De initiatiefgroep heeft gesprekken gevoerd met de Vrijeschool VO in Den Haag en met diverse middelbare scholen in Delft.

Uit deze gesprekken blijkt dan we kunnen rekenen op steun van de Vrijeschool VO in Den Haag en Rotterdam en dat er een middelbare school is die serieus geïnteresseerd is om een Vrijeschoolse richting onderdak te bieden.

Er is een gesprek gevoerd met de gemeente Delft, over mogelijkheden en onmogelijkheden. De gemeente is over ons initiatief neutraal.

Het aantal ouders wat zich inzet voor een Vrijeschool VO in Delft groeit gestaag. We zijn blij dat zoveel mensen om ons heen enthousiast zijn en een steentje willen bijdragen.

Volgende stappen zijn:

  • Verder uitbouwen en concretiseren van een samenwerking met een middelbare school in Delft;
  • Keuzes maken over differentiatie, vakkenpakketten en niveaus;
  • Contacten leggen met basisscholen;
  • Website uitbreiden;
  • Vereniging oprichten die als doelstelling heeft het stimuleren en in stand houden van voortgezet vrijeschool onderwijs.

eind augustus 2013
In de zomer zijn een aantal voorbereidende gesprekken gevoerd met vergelijkbare initiatieven in Nederland. We hebben Breda bezocht en met de directeur gesproken. De school is daar 30 jaar geleden al gestart en kent momenteel 300 leerlingen. Het is onderdeel van een groter openbaar scholenverband in Breda en heeft een eigen identiteit. De directeur rapporteert zelfstandig aan de inspectie. Ook is een bezoek gebracht aan Zwolle en gesproken met de initiatiefneemsters. Daar is dit jaar een vrijeschool stroom gestart met 30 leerlingen, die bestuurlijk ondergebracht is in een openbaar VO ter plaatse. Ook is gesproken met de initiatiefnemer van Roermond, die dit jaar begonnen is met 30 leerlingen in een vrijeschoolse stroom binnen het katholieke bestuurlijke verband aldaar. Belangrijkste conclusie van deze bezoeken is: ga serieus aan de slag met het verkennen van de wenselijkheid en haalbaarheid, dan zal blijken of de puzzel in Delft gaat passen.

Inmiddels is de verkenning in Delft gestart. Er worden gesprekken gevoerd met de vrijeschool VO Den Haag (waar ook het vrijeschool VO Rotterdam en Leiden bestuurlijk onder vallen) en met directeuren van VO scholen in Delft. Een gesprek met de gemeente is gepland om de gemeentelijke uitvoeringsagenda voor de sector onderwijs en het huisvestingsbeleid door te spreken.

Wat betreft de potentie voor een nieuwe vrijeschool in Delft: de interesse voor een vrijeschool VO is, zowel vanuit vrijeschool- maar met name ook vanuit niet-vrijeschool basisonderwijs landelijk groeiende en kan niet meer in Den Haag worden opgevangen. De afstand van Delft naar Den Haag wordt, als argument gegeven voor een keuze naar Delft. Daarnaast is er al enige jaren een groeiende vraag om een vrijeschool VO met extra aandacht voor wetenschap en techniek.

Hoe de uiteindelijke positionering van de vrijeschool VO Delft er uit komt te zien, is nog afhankelijk van de ‘puzzel van wensen en mogelijkheden’. Wel blijft de missie en visie voor de initiatiefgroep leidend.

De ouder initiatiefgroep heeft onlangs een aantal commissies ingericht om het werk te verdelen over enthousiaste ouders.  Mochten u als ouder dit initiatief willen steunen, neem dan gerust contact met ons op.