Vereniging voor VSVO

Wat doet de oudervereniging?
De oudervereniging heeft twee belangrijke taken. Allereerst beheert ze de ouderbijdragen die de ouders schenken voor het mogelijk maken van het vrijeschoolonderwijs. Eenmaal per jaar presenteert zij op de ALV de begroting voor het komend jaar en de afrekening van afgelopen jaar. De coördinator van de afdeling dient een begroting in die als basis dient van de begroting van de vereniging.
Als tweede is de oudervereniging heel actief in het ondersteunen van de coördinator van de afdeling in praktische zin. Daarnaast houdt de vereniging zich dan ook nog bezig met het voorlichten van ouders over het vrijeschoolonderwijs.

Ouders van leerlingen kunnen zonder kosten lid worden, het formulier is hier te downloaden.

Gezocht ter versterking van de vereniging

Bemensing Fondsenwerving commissie
Vrijeschool onderwijs is door het kunstonderwijs duurder dan gewoon onderwijs. Niet alleen doordat er extra docenten aangesteld moeten worden voor dit kunstonderwijs, ook materialen en gereedschappen kosten geld. We zoeken mensen die geld en middelen of steun in natura willen verzamelen.

Bemensing wervingscommissie
Om de bekendheid van de vrijeschoolafdeling groter te maken zoeken we mensen die folders kunnen rondbrengen naar groep-8 docenten van basisscholen.

Geld
Als startkapitaal voor het maken van folders, aanschaf materiaal voor kunstonderwijs, toevoegen vrijeschoolse elementen voor de klaslokalen.

Steun in natura

  • Advertenties
  • Drukwerk
  • Basisscholen bezoeken om informatie over de vrijeschoolafdeling te delen
  • Vrijwilligerswerk

Wilt u werken als leerkracht dan kunt u contact opnemen via info@vrijeschoolvodelft.nl of telefonisch 015 21 21 451 (Nelleke Guequierre en Albert Vlug).

Persoonlijke dromen van de initiatiefgroep:

Nelleke: Ik droom van een school waar het normaal is om dingen zelf te maken. Waar pubers samen zingen en muziek maken, waar ze schoonheid kunnen ervaren en zelf kunnen vormgeven met schilderen en bewegen. Waar kinderen allemaal anders mogen zijn en waar je mag aantrekken wat je wilt. Maar ook een school waarin je de schoonheid van abstractie kan ervaren en waar je kunt doordenken tot je het niet verder kunt bevatten. Waar kinderen met een wakkere geest mogen leren.

Albert: In de ontwikkeling van scholier tot jongvolwassene vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor de talenten van ieder kind. Wil je die aandacht binnen het sociale groepsgebeuren van een klas vormgeven, dan heb je vernieuwend onderwijs nodig. Delft verdient dat onderwijs. Waar jong volwassenen zichzelf en de wereld kunnen ontdekken, waar ze begeleid worden om zich met aandacht te verbinden en waar een vrije oordeelsvorming wordt aangeleerd. Waar leren echt leuk is,en je levenslang nieuwsgierig blijft.

Yvonne: Ik creëer mee aan een school vol kleur, klank, warmte en licht, die de kinderen hun eigenheid laat kennen; ze in contact laat blijven met hun intuïtie en hun hart en waar ze welkom zijn. Zo’n school gun ik kinderen, ouders en leerkrachten.

Sasja: Ik zie een school voor alle kinderen. Waar ieder kind zichzelf kan zijn op elk gebied, zodat het kind de mogelijkheid heeft zich naar binnen te richten, om werkelijk te vinden wie hij is. Dit betekent voor mij dat de school, de leerkracht, die capaciteiten heeft dat hij in staat is te zien wat het kind werkelijk nodig heeft om te gaan sprankelen. Dat hij de passie en de kunde heeft om alles in het werk te zetten om het kind te laten worden wie het is. Omdat deze school in staat is onderwijs op niveau aan te bieden, is deze school uitermate geschikt voor het hoogbegaafde kind.

Jos: In de maatschappij van mijn kinderen zie ik meer mensen die zich vrij kunnen voelen om hun hart te volgen. ‘Anders zijn’ zal niet alleen geaccepteerd worden maar ook gestimuleerd omdat ‘anders zijn’ de opening bied om te groeien. Dat is de reden waarom ik deze school de beste start wil geven die mogelijk is. Ik vind het van maatschappelijk belang om onze kinderen zichzelf te laten worden en ik geloof dat de Vrijeschool dat kan.

Jolanda: Ik droom van een plek waar jongeren en volwassenen samen leren en ontwikkelen. Waar er plaats is voor een cognitieve uitdaging, ruimte voor creatieve ontplooiing en het veilig is om te ontdekken wat je komt brengen op deze wereld. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en zich verbonden voelt met elkaar. Een plek vol beweging en nieuwsgierigheid, plezier en openheid. Ik gun Delft zo’n plek.