Contactgegevens

Vereniging voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Delft e.o.

Bezoekadres: 
Molenstraat 22
2611 KA  DELFT
tel. 015-2121451
info@vrijeschoolvodelft.nl
RSIN: 853520409

Rechtspersoon:
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
statutaire zetel: Delft

Bestuurders:
dhr. A.E. Vlug (voorzitter)
mw. R. van der Drift-Nauta (secretaris)
mw. Y.M. van Gameren (penningmeester)
mw. N. Guequierre
mw. A. van der Have

Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Activiteiten:
Faciliteren en stimuleren van voortgezet onderwijs in Delft. Het houden van toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van dat onderwijs. Het organiseren van een platform voor ideeën, wensen en initiatieven voor leerlingen, ouders en leerkrachten die deelnemen aan genoemd onderwijs.