Nieuws

13 maart 2017 – Lezing van Frans Lutters

De lezing van Frans Lutters (georganiseerd door de oudervereniging) werd zeer goed bezocht.
Tips en ideeën die we mee kunnen nemen als ouders kwamen aan de orde. Hieronder wat voorbeelden uit de lezing:

Een eersteklasser is op ontdekkingsreis, een periodeschrift is een logboek, de sterren heb je nodig om de weg te wijzen…

Een tweedeklasser is zwart wit, heeft duidelijkheid nodig, de regels zijn zo, je telefoon gaat nu uit, je bent zo laat thuis. In de tweedeklas wordt het skelet behandeld, de jongens groeien op dat moment ook heel hard, worden slungelig en de botten gaan meer uitsteken. Onderzoek dan eens je eigen skelet, hoe ziet het er uit, hoe zit het in elkaar. In het tweede jaar dan ook mechanica met katrollen en krachten, wat ook in het skelet terug is te zien.

Ga in gesprek met je puber, als je een periodeschrift doorleest ga dan niet als eerste wijzen op de taalfouten. Laat hem vertellen wat hij gedacht heeft, wat hij ervaren heeft. Daarna komen de fouten wel aan de orde, als dat nodig is en zelf niet in de gaten heeft. Stel veel vragen: Hoe denk je daar over?

De puber van nu is, door alle media, zich enorm bewust van de wereld om zich heen, is bezorgd. School lijkt meer dan ooit een plek te zijn om zich veilig te voelen, kinderen blijven ook langer hangen dan vroeger, ze willen graag met elkaar op school zijn. Ze zijn ook wijs, meer dan vroeger, ze doen prachtige uitspraken. Tip van Frans: schrijf ze op in een boekje. Deze wijsheden zijn ook voor ons ouders om van te kunnen leren.

Lutters behandelde de zes schooljaren, en hoe die op elkaar voortbouwen waarbij de leerling een steeds dieper begrip van de leerstof krijgt. Rond het 17de levensjaar snapt hij opeens de samenhang in de lesstof, een bijzonder moment omdat het dan vaak ook gaan realiseren wat het wil gaan doen in het leven na school.

Het vrijeschool lesplan is ingericht om in zes jaar bovenbouw morele intuïtie te ontwikkelen. Doordat de stof in dialoog met de leerling wordt aangeboden, niet oordelend, maar vragend, ontwikkelt de leerling zijn eigen inzichten en samenhang in de stof, waarover hij/zij zich ook mag uitspreken. Het ontwikkelt hierdoor morele intuïtie. Kinderen op vrijescholen leren te luisteren in context, leren te horen van waaruit iemand spreekt zonder dat dit altijd letterlijk wordt uitgesproken. En krijgen hiermee een waardevol innerlijk instrument voor de rest van hun leven.