Nieuws

13 maart – Lezing van Frans Lutters

De lezing van Frans Lutters (georganiseerd door de oudervereniging) werd zeer goed bezocht.
Tips en ideeën die we mee kunnen nemen als ouders kwamen aan de orde. Hieronder wat voorbeelden uit de lezing:

Een eersteklasser is op ontdekkingsreis, een periodeschrift is een logboek, de sterren heb je nodig om de weg te wijzen…

Een tweedeklasser is zwart wit, heeft duidelijkheid nodig, de regels zijn zo, je telefoon gaat nu uit, je bent zo laat thuis. In de tweedeklas wordt het skelet behandeld, de jongens groeien op dat moment ook heel hard, worden slungelig en de botten gaan meer uitsteken. Onderzoek dan eens je eigen skelet, hoe ziet het er uit, hoe zit het in elkaar. In het tweede jaar dan ook mechanica met katrollen en krachten, wat ook in het skelet terug is te zien.

Ga in gesprek met je puber, als je een periodeschrift doorleest ga dan niet als eerste wijzen op de taalfouten. Laat hem vertellen wat hij gedacht heeft, wat hij ervaren heeft. Daarna komen de fouten wel aan de orde, als dat nodig is en zelf niet in de gaten heeft. Stel veel vragen: Hoe denk je daar over?

De puber van nu is, door alle media, zich enorm bewust van de wereld om zich heen, is bezorgd. School lijkt meer dan ooit een plek te zijn om zich veilig te voelen, kinderen blijven ook langer hangen dan vroeger, ze willen graag met elkaar op school zijn. Ze zijn ook wijs, meer dan vroeger, ze doen prachtige uitspraken. Tip van Frans: schrijf ze op in een boekje. Deze wijsheden zijn ook voor ons ouders om van te kunnen leren.

Lutters behandelde de zes schooljaren, en hoe die op elkaar voortbouwen waarbij de leerling een steeds dieper begrip van de leerstof krijgt. Rond het 17de levensjaar snapt hij opeens de samenhang in de lesstof, een bijzonder moment omdat het dan vaak ook gaan realiseren wat het wil gaan doen in het leven na school.

Het vrijeschool lesplan is ingericht om in zes jaar bovenbouw morele intuïtie te ontwikkelen. Doordat de stof in dialoog met de leerling wordt aangeboden, niet oordelend, maar vragend, ontwikkelt de leerling zijn eigen inzichten en samenhang in de stof, waarover hij/zij zich ook mag uitspreken. Het ontwikkelt hierdoor morele intuïtie. Kinderen op vrijescholen leren te luisteren in context, leren te horen van waaruit iemand spreekt zonder dat dit altijd letterlijk wordt uitgesproken. En krijgen hiermee een waardevol innerlijk instrument voor de rest van hun leven.

persbericht: Primeur voor Delfts onderwijs

Vrijeschool Afdeling Grotius College start met twee klassen

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is Delft een nieuwe schoolsoort rijker. De Vrijeschool Afdeling (VSA) Grotius College (Juniusstraat) maakt in augustus direct een vliegende start. De vraag naar de vernieuwende vorm van onderwijs was direct zo groot dat er met twee klassen kan worden gestart: een mavo-havo klas en een havo-vwo klas.

Een initiatiefgroep heeft samen met het Grotius College de afgelopen twee jaar met succes geprobeerd om ook in Delft vrijeschool onderwijs voor voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Op de Vrijeschool Afdeling is naast de reguliere (kennis)vakken veel aandacht voor creatieve (doe-)vakken: leren met je hoofd, je handen én met je hart. Die filosofie slaat ook landelijk gezien aan: vrijescholen groeien de laatste jaren sterk, terwijl het aantal leerlingen in heel Nederland licht daalt.

Vervolg
In Delft bestaan al langer relatief veel ‘bijzondere’ basisscholen (zogenoemde ‘conceptscholen’ zoals montessori en dalton onderwijs). De initiatiefnemers gingen er vooraf vanuit dat de grootste toeloop zou komen van kinderen van de bijzondere basisscholen, maar nu blijkt dat elke ‘gewone’ klas leerlingen herbergt die warm worden van vrijeschool voortgezet onderwijs. Nelleke Guequierre, een van de initiatiefnemers van de nieuwe Vrijeschool Afdeling: “Bijna veertig procent van de inschrijvingen komt van de conceptscholen; de meerderheid komt van verschillende andere basisscholen. En niet alleen uit Delft, maar ook uit omringende plaatsen als Rijswijk, Den Hoorn en Schipluiden.” Dit onderstreept het landelijke beeld dat steeds meer ouders en kinderen – ook zonder vrijeschool verleden – zich aangetrokken voelen tot deze vorm van kleinschalig onderwijs, waarbij veel aandacht is voor de sociale, culturele en kunstzinnige ontwikkeling van kinderen.

Landelijk examen
De leerlingen van de Vrijeschool Afdeling doen aan het einde van de middelbare school gewoon landelijk examen. En met succes: één van de redenen van de landelijke groei is dat de examenresultaten van vrijescholen bovengemiddeld zijn. Ook de aandacht voor de menselijke maat (kleinschaligheid en elke klas heeft minimaal tien uur les van de eigen mentor) spreekt veel ouders en leerlingen aan. Naast het vrijeschool programma kunnen kinderen ook Latijn en Grieks kiezen, terwijl ze ook kunnen meedoen aan de leuke talentplannen op dinsdagmiddag: extra sport, theater of techniek.

Meer informatie
Hoewel de inschrijftermijn officieel op 15 maart is verstreken, kunnen leerlingen die op andere scholen zijn uitgeloot, zich nog aanmelden voor de VSA Grotius College. Kijk voor meer informatie op vrijeschoolvodelft.nl of de website van het Grotius College.

nieuwsbrief maart 2015

In deze nieuwsbrief:

* opbrengst benefietavond
* aanmelding sluit 15 maart
* notaris gevraagd

U leest de hele nieuwsbrief HIER.

Vrijeschool Afdeling van Grotius College definitief van start!

De Vrijeschool Afdeling van het Grotius College gaat na de zomervakantie definitief van start!

Op basis van een tussenstand afgelopen vrijdag heeft dhr. Vesseur, directeur Grotius College – Juniusstraat, aangegeven dat de Vrijeschool Afdeling na de zomervakantie definitief  kan starten. Het is mooi om te zien hoe breed de interesse is: van heel veel basisscholen uit Delft en directe omgeving hebben zich leerlingen aangemeld.

U kunt uw kind nog steeds inschrijven! Doet u dit voor 15 maart. Bij voldoende aanmeldingen starten we met twee klassen. 1 klas Mavo/Havo en 1 klas  Havo/VWO.

Als initiatiefgroep zijn we blij en dankbaar dat dit mooie type onderwijs nu ook in Delft gegeven gaat worden.

nieuwsbrief februari 2015

In de nieuwsbrief van februari de aankondiging van een extra proefles, een kort verslag van de open dagen en een uitnodiging voor het benefietconcert met een swingend diner. Lees de nieuwsbrief HIER.