ANBI

Vereniging voor Voortgezet Vrijschoolonderwijs in Delft e.o.

Bezoekadres: 
Molenstraat 22
2611 KA  DELFT
tel. 015-2121451
info@vrijeschoolvodelft.nl
RSIN: 853520409

Rechtspersoon:
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
statutaire zetel: Delft

Bestuurders:
dhr. A.E. Vlug (voorzitter)
mw. R. van der Drift-Nauta (secretaris)
mw. Y.M. van Gameren (penningmeester)

Bestuursleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Activiteiten:
Faciliteren en stimuleren van voortgezet onderwijs in Delft. Het houden van toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van dat onderwijs. Het organiseren van een platform voor ideeën, wensen en initiatieven voor leerlingen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers die deelnemen aan genoemd onderwijs.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan van de vereniging voor schooljaar 2015-2016:
1. helpen met het opstarten van de Vrijeschoolafdeling op het Grotius College in Delft
2. ondersteuning van de zang- en euritmie lessen
3. ondersteuning van de kunstvakken
4. ondersteuning van de identiteit van de vrijeschool pedagogiek
5. ondesteuning van de jaarfeesten en vsa-events

Actueel verslag van de activiteiten:
1a organisatie van de VSA pakketjes voor de leerlingen
1b sluieren van de twee VSA lokalen
1c aanschaf van gereedschap (met name gutsen)
1d opstarten PR voor bekendheid binnen Delft e.o.
2. piano ondersteuning voor zang en eurtitmie
3 aanschaf extra materiaal voor kunstvakken