Meer informatie over vrijeschoolonderwijs

Voor meer informatie over het vrijeschoolonderwijs:

Proefschrift Hilde Steenbergen: ‘Vrije en reguliere scholen vergeleken.’

In 2013 beschreef de landelijke Vereniging van vrijescholen in de publicatie Wat maakt de vrijeschool uniek? tien van deze kenmerken.

In het nieuwe Werkdocument vrijeschoolonderwijs in Nederland wordt toegelicht waar de vrijeschool aan werkt en waar de vrijeschool voor staat:

Antroposofisch geïnspireerd onderwijs dat kinderen leert, zelf betekenis en richting aan het leven te geven. Zodat kinderen uitgroeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de toekomstige maatschappij en die maatschappij vormgeven.