Welkom

Welkom op de site van de oudervereniging voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Delft.

De vereniging heeft de start voorbereid van de vrijeschoolafdeling (vsa) op het Grotius College in Delft. In het schooljaar 2015/2016 zijn we gestart met 2 klassen, een mavo/havo klas en een havo/vwo klas. Inmiddels bestaat de vsa uit 8 klassen over 3 schooljaren. 

Op deze site kunt u veel informatie terugvinden over het vrijeschoolonderwijs en in het bijzonder, de vsa van het Grotius College. Ook handig, hieronder het informatieboekje voor schooljaar 2017-2018 is hieronder te downloaden.

 


Worden wie je bent

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden.¬†Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”

Rudolf Steiner