Welkom

Welkom op de site van de oudervereniging voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Delft.

De vereniging heeft de start voorbereid van de Waldorf afdeling (voorheen vrijeschoolafdeling) op het Grotius College in Delft. In het schooljaar 2015/2016 zijn we gestart met 2 eerste klassen, daarna zijn er jaarlijks 3 klassen bijgekomen.  

Op deze site kunt u veel informatie terugvinden over het vrijeschoolonderwijs in het algemeen en over de Waldorf afdeling van het Grotius College in het bijzonder. Hieronder is het informatieboekje van de Waldorf afdeling te downloaden.

 


Worden wie je bent

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”

Rudolf Steiner